PHÒNG BỆNH, TĂNG ĐỀ KHÁNG VỚI TINH CHẤT TỎI GARLICA