Gia công mỹ phẩm GMP – Quy trình đặc biệt tại Dược Viên Ngọc

1. GMP cosmetics là gì

Thực hành Sản xuất Tốt là các hướng dẫn thực tế và có tổ chức được thiết lập để đảm bảo tính sản xuất và chất lượng của quá trình sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm. Nó bao gồm một số biện pháp phải được thực hiện liên quan đến quá trình sản xuất, kiểm soát, lưu kho và vận chuyển.

1.1. Mục tiêu GMP cho các sản phẩm mỹ phẩm

Thực hành Sản xuất Tốt cho mỹ phẩm được mô tả trong tiêu chuẩn ISO 22716 và nhằm mục đích:

Xác nhận sự tuân thủ của hệ thống quản lý kinh doanh với các yêu cầu của Quy định Mỹ phẩm.

Đảm bảo tiếp cận thị trường Asean.

Gia công mỹ phẩm GMP 2

1.2. Đối tượng liên quan

GMP liên quan đến tất cả những người tham gia vào sản xuất, kiểm soát và bảo quản và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm như nhà sản xuất thành phẩm, nhà phân phối và nhà nhập khẩu / xuất khẩu.

2. Hướng dẫn thực hành sản xuất gia công mỹ phẩm GMP theo tiêu chuẩn ISO 22716

Tiêu chuẩn ISO 22716 xác định chất lượng và khả năng tái tạo của các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường. 

Các biện pháp khác nhau cần áp dụng để tuân thủ Thực hành Sản xuất Tốt:

2.1. Nhân viên

Nhân viên công ty phải thuộc một tổ chức có cấu trúc rõ ràng, nơi mọi nhân viên đều biết những trách nhiệm và hoạt động mà mình phải làm đối với quá trình sản xuất, kiểm soát, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm. Do đó, nhân viên cần được đào tạo, cung cấp tài liệu và kỹ năng phù hợp để sản xuất mỹ phẩm.

2.2. Mặt bằng

Mặt bằng phải cho phép dễ dàng quan sát các điều kiện sau;

Đảm bảo bảo vệ sản phẩm

Thường xuyên được làm sạch / vệ sinh / bảo trì

Giảm thiểu rủi ro hỗn hợp sản phẩm / nguyên liệu / Kiểm soát nội bộ của tất cả các luồng hoạt động: nguyên liệu / sản phẩm, v.v.

2.3. Thiết bị

Thiết bị được sử dụng bởi công ty phải được thiết kế để:

Tránh nhiễm bẩn sản phẩm (kể cả vận chuyển, ví dụ như xưởng này sang xưởng khác)

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vệ sinh / Bảo trì / hiệu chuẩn thường xuyên (bao gồm đủ không gian xung quanh, bên dưới và bên trong thiết bị)

Gia công mỹ phẩm GMP 3

2.4. Nguyên liệu thô và các mặt hàng đóng gói

Việc mua nguyên liệu và bao bì cho các mặt hàng mỹ phẩm phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí chất lượng cụ thể. 

Bước tiếp theo là tạo ra một chuỗi thông tin động về nhà cung cấp để nhanh chóng theo dõi các vấn đề có thể phát sinh. Việc tiếp nhận và mua lưu trữ phụ thuộc vào các quy tắc nghiêm ngặt (xác minh, danh pháp nghiêm ngặt, ghi nhãn chính xác, v.v.) và phải được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn. 

Đối với nước sử dụng trong sản xuất, chất lượng nước phải được đảm bảo bằng hệ thống xử lý và xét nghiệm đầy đủ.

2.5. Sản xuất

Cần thực hiện nhiều biện pháp khác nhau trong quá trình sản xuất mỹ phẩm để có được sản phẩm chất lượng. Điều đặc biệt cần thiết là:

Tóm tắt quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm (nguyên liệu, công thức và thiết bị cần thiết) trong một tài liệu chính xác và toàn diện

Xác định các điểm kiểm soát chất lượng

Đánh số lô và dán nhãn đúng cách để dễ nhận biết trên dây chuyền sản xuất

Kiểm tra độ sạch sẽ, an toàn và hiệu chuẩn của cơ sở và thiết bị trước khi sản xuất để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm sản phẩm

2.6. Thành phẩm

Thành phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng do công ty đề ra. Chất lượng của chúng phải được duy trì trong các hoạt động bảo quản, vận chuyển và trả sản phẩm.

Trước khi đưa thành phẩm ra thị trường, cần phải xác minh sự phù hợp với các chỉ tiêu chất lượng đã xác định.

Các quy tắc bảo quản nghiêm ngặt phải được đưa ra để phân biệt các lô khác nhau, các lô bị trả lại và các lô được đặt trong kiểm dịch. Chúng được tạo ra nhờ một nhãn sản phẩm cụ thể.

Gia công mỹ phẩm GMP 4

2.7. Xử lý sai lệch và rủi do

Việc kiểm soát chất lượng sẽ giúp làm nổi bật nguyên liệu thô, thành phẩm và các mặt hàng đóng gói ngoài quy cách. Sau đó, nhân viên phụ trách kiểm tra chất lượng sẽ xử lý những sự không phù hợp này bằng các biện pháp như tiêu hủy hoặc tái chế thành phẩm, loại bỏ nguyên liệu thô và các vật dụng đóng gói.

Nếu có sự sai lệch đối với hoạt động của cơ sở sản xuất thì điều này phải được ghi nhận và biện minh. Sự sai lệch có thể dẫn đến sự suy giảm chất lượng, cần phải đưa ra quyết định về việc đưa thành phẩm ra thị trường. Nhân viên có thẩm quyền sau đó sẽ thực hiện hành động sửa chữa để khoảng cách này không xảy ra nữa.

2.8. Chất thải

Công ty phải xác định các loại chất thải khác nhau được tạo ra bởi quá trình sản xuất và kiểm soát các sản phẩm mỹ phẩm. Những thứ này phải được xác định rõ ràng và việc xử lý chúng phải được thực hiện một cách có kiểm soát và hợp vệ sinh: các dòng chất thải không được cản trở hoạt động sản xuất và kiểm soát.

2.9. Hợp đồng phụ

Nếu thuê bên ngoài (để sản xuất, đóng gói, kiểm tra, làm sạch và khử trùng cơ sở, v.v.), công ty phải xây dựng hợp đồng hoặc thỏa thuận với nhà thầu phụ trong đó xác định các yêu cầu để đáp ứng các tiêu chí chấp nhận của công ty, phù hợp với đặc thù của mỹ phẩm sản xuất.

Cũng giống như việc lựa chọn nhà cung cấp, việc lựa chọn nhà thầu phụ được thực hiện theo tiêu chuẩn quy định.

2.10. Khiếu nại và thu hồi

Tất cả các khiếu nại phải được điều tra với các yếu tố sau:

Các biện pháp ngăn chặn sự tái diễn.

Việc xác minh tất cả các lô liên quan

Các quy trình liên quan đến hoạt động thu hồi phải cho phép người có thẩm quyền vận hành nhanh chóng. Nếu việc thu hồi có khả năng ảnh hưởng đến sự an toàn của người tiêu dùng, các cơ quan hữu quan phải được thông báo và các sản phẩm bị thu hồi phải được xác định và lưu trữ riêng trong khi chờ quyết định.

Trong trường hợp hoạt động thuê ngoài, hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ phải thỏa thuận về quy trình.

Gia công mỹ phẩm GMP 5

2.11. Quản lý thay đổi

Những thay đổi ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm phải được người có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện trên cơ sở dữ liệu đầy đủ.

2.12. Kiểm toán nội bộ và Dịch vụ chất lượng

Để đảm bảo việc thực hiện và thực thi GMP, các công ty phải thực hiện đánh giá nội bộ. Những điều này phải được dẫn dắt bởi dịch vụ chất lượng của công ty. Nhóm đánh giá chịu trách nhiệm thiết lập và xác minh rằng tất cả các hướng dẫn được nêu trong tiêu chuẩn ISO 22716 được thực hiện một cách chính xác. Hơn nữa, trong trường hợp không tuân thủ, họ có trách nhiệm phân tích các sai lệch để tìm ra các biện pháp khắc phục phù hợp.

2.13. Tài liệu

Các công ty nên đưa ra một hệ thống tài liệu cập nhật để xác định các hoạt động liên quan đến sản xuất, kiểm soát, lưu trữ và vận chuyển các sản phẩm mỹ phẩm. Nó có thể là quy trình, hướng dẫn, phương pháp, v.v.

Tài liệu phải có thể truy cập, ký tên, ghi ngày tháng và cập nhật thường xuyên.

3. Làm thế nào để tuân thủ GMP trong sản xuất, gia công mỹ phẩm?

Tuân thủ Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) đối với mỹ phẩm có liên quan đến việc tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22716. Việc tuân thủ này được xác minh thông qua đánh giá nội bộ hoặc bằng cách sử dụng nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt kiểm tra việc tuân thủ ISO 22716.

Chứng nhận ISO 22716 là cần thiết cho việc tiếp thị các sản phẩm mỹ phẩm. Nó yêu cầu thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt.

4. Tại sao phải áp dụng GMP trong sản xuất mỹ phẩm

4.1. Sản xuất, gia công mỹ phẩm phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Theo Nghị định 93/2016 của chính phủ quy định:

Điều kiện để cơ sở hoạt động gia công, sản xuất mỹ phẩm phải được thành lập hợp pháp và có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

– Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất, gia công mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện như sau:

+ Điều kiện về nhân sự:

+ Điều kiện về cơ sở vật chất: Địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị, kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn đề ra của Bộ y tế.

+ Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu về: Nguyên liệu, phụ liệu; có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm; có bộ phận kiểm tra chất lượng; có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

Gia công mỹ phẩm GMP 6

4.2. GMP là bộ quy tắc thực hành sản xuất đáp ứng đầy đủ tiêu chí để đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Khi đạt được GMP, cơ sở sản xuất, gia công mỹ phẩm cũng là điều kiển đủ để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, gia công mỹ phẩm. Theo quy định của Nghị định 93 ghi rõ:

Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

  1. a) Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;
  2. b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.”

4.3. GMP là quy tắc thực hành sản xuất được công nhận trên phạm vi toàn thế giới

– Các sản phẩm mỹ phẩm khi được sản xuất trong điều kiện GMP đủ khả năng để bán trên thị trường thế giới.

– Khi đạt được GMP trong sản xuất, gia công mỹ phẩm là một trong những lợi thế để người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, là một ưu điểm ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng khi lựa chọn mua sản phẩm.

5. Những ưu điểm khi gia công mỹ phẩm GMP tại Dược Viên Ngọc

Trên đây chúng tôi đã phân tích về lý do tại sao chúng ta nên gia công mỹ phẩm GMP. Việc lựa chọn cơ sở nào để tốt cho chất lượng sản phẩm và quá trình đưa sản phẩm ra thị trường là rất quan trọng. Nó là một nhân tốt then chốt để đạt được sự thành công của sản phẩm trên thị trường. 

Dược Viên Ngọc là một cơ sở uy tín đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất GMP. Đến gia công mỹ phẩm GMP tại Dược Viên Ngọc bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi chất lượng sản phẩm.

Dược viên ngọc sở hữu hệ thống sản xuất đạt chuẩn GMP

Đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật lành nghề, chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, phối kết hợp các đơn vị nghiên cứu trong nước và các chuyên gia nước ngoài đến từ Hàn Quốc

Gia công mỹ phẩm GMP 7

Quy trình sản xuất rõ ràng, nghiêm ngặt

Nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nguồn gốc an toàn 

Dây truyền sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, cung cấp cho bạn tất cả các dịch vụ trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường: từ R&D, sản xuất, tư vấn Marketing, thiết kế bao bì sản phẩm, dịch vụ làm giấy phép đưa sản phảm ra thị trường….

Vậy bạn còn băn khoăn điều gì với những lợi thế của Dược Viên Ngọc như trên. Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc: số hotline.


Tất cả các khách hàng có nhu cầu gia công mỹ phẩm có thể kết nối với Dược Viên Ngọc qua thông tin chi tiết dưới đây:

GIA CÔNG MỸ PHẨM DƯỢC VIÊN NGỌC

    • Hotline: 0913.099.028
    • Email: duocvienngoc@gmail.com
    • Website: duocvienngoc.com
    • Địa chỉ: 47 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Gia công mỹ phẩm tại Dược Viên Ngọc – Giải quyết nỗi lo của các đơn vị kinh doanh sản phẩm làm đẹp.