Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng

Mã Hiệu: 01-QT/DVN

Lần ban hành/ sửa đổi: 1/0

Ngày hiệu lực: 10/9/2019

Bước

Tên công việc Người thực hiện Tài liệu-Hồ sơ Mô tả chi tiết
1 Thắc mắc khiếu nại từ KH ( Điền thông tin khiếu nại theo mẫu sẵn và gửi về địa chỉ mail: duocvienngoc@gmail.com ) Phòng kinh doanh Biên bản khiếu nại của KH Phòng KD chịu trách nhiệm và trả lời mọi khiếu nại liên quan đến hàng hóa thời gian làm việc từ 9h-16h30 ( nghỉ thứ 7 và chủ nhật).

Thời gian phản hồi khách hàng không quá 3 ngày làm việc.

2 Đơn vị tiếp nhận và xử lý khiếu nại Phòng kinh doanh Sổ theo dõi thông tin khiếu nại của KH Mọi khiếu nại phải được ghi “Sổ theo dõi khiếu nại của khách hàng” và lưu hồ sơ
3 Xác minh, xử lý thông tin Phòng kinh doanh Hóa đơn mua hàng và bảo hành, thông tin KH Khi khiếu nại KH phải thông tin chi tiết: tên hàng, số hóa đơn, chứng từ mua hàng, ngày tháng mua, lý do khiếu nại.
4 Kiểm tra chất lượng Phòng kinh doanh và bộ phận sản xuất Biểu mẫu kiểm tra chất lướng sản phẩm Khách hàng gửi mẫu lỗi đến văn phòng công ty và nhân viên sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm lỗi, xác định lỗi và ghi vào biên bản.
5 Lỗi do nhà sản

Lỗi do KH

Phòng kinh doanh Biên bản xác minh tình trạng hàng bị khiếu nại _Lỗi do nhà sản xuất mà vẫn đang trong thời gian bảo hành: công ty sẽ thu hồi sản phẩm, sửa chửa hoặc thay mới cho KH

_Lỗi do KH: công  ty sẽ bảo trì và KH phải chịu hết phí sửa chữa

6 Thông báo cho KH kết quả kiểm tra Phòng kinh doanh Biên bản báo cáo hàng đã kiểm tra Xác nhận hàng bị lỗi thế nào có thể khắc phục được không?
7 KH đồng ý Phòng kinh doanh Biên bản bàn giao hàng lỗi Sau  khi có kết quả kiểm tra KH nếu KH đồng ý chịu phí tổn sửa chữa thì sẽ bàn giao lại hàng cho công ty
8 Thu hồi hàng Phòng kinh doanh và bộ phận sản xuất Biên bản thu hồi hàng lỗi Ghi rõ ngày tháng nhập lại hàng
9 Xử lý hàng lỗi Bộ phận sửa chữa Biên bản xử lý hàng lỗi Xác nhận xử lý thế nào, giao cho ai xử lý, bao nhiêu ngày lấy được
10 Lưu hồ sơ Phòng kinh doanh và các bộ phận liên quan Hồ sơ lưu thông tin KH, hàng lỗi đã được xử lý Lưu lại tất cả hồ sơ, biên bản đã xử lý.

Họp rút kinh nghiệm đào tại lại cho NVKD và bộ phận sản xuất.

 

Tải xuống Giấy đề nghị khiếu nại TẠI ĐÂY