Dược Viên Ngọc – Đơn vị gia công mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn GMP VÀ ISO 9001: 2015 của Bộ Y Tế – Báo Hoa Hậu Doanh Nhân